Informacje o szkole
Szkoła Podstawowa nr 15 w Rybniku
Zgłoszona
Szkoła Podstawowa nr 15 w Rybniku
Typ szkoły:
Szkoła podstawowa 
Adres:
44-207 Rybnik, ul. Rybacka 55 
Patron:
Księdza Prałata Konrada Szwedy 
Telefon:
32 43 96 363 
Faks:
0324251204 
Adres WWW:
Szkoła Podstawowa nr 15 w Rybnickiej Kuźni jest placówką, która kontynuuje bogate tradycje miejscowej edukacji.
Początkowo dzieci chodziły do szkoły w Golejowie potem w Wielopolu a następnie w Orzepowicach. Po wielu pertraktacjach ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 Pana Stanisława Misterkiewicza z dyrekcją Elektrowni Rybnik podjęto ostatecznie decyzję o budowie nowej szkoły. Przez pięć lat trwała budowa szkoły, którą już wtedy nazywano - pół żartem pół serio - ?kuźnią wiedzy i talentów".
W związku z reformą szkolnictwa w 1999r. w budynku szkoły zostało utworzone Gimnazjum nr 4. Budynek, w którym funkcjonowała szkoła podstawowa i gimnazjum, okazał się jednak za ciasny. Z tych względów w 2000r. klasy I-III rozpoczęły naukę w filii urządzonej w salkach katechetycznych, zaś klasy IV-VI od września 2001 r. rozpoczęły naukę w budynku po byłym żłobku i szkole zawodowej.
W związku z niskim przyrostem naturalnym, od nowego roku 2002/2003 wszyscy uczniowie wspólnie rozpoczęli naukę w budynku szkolnym przy ulicy św. Maksymiliana 26.
Jesienią tego samego roku z udziałem władz miasta, oświaty, mieszkańców dzielnicy Rybnicka Kuźnia, rodziców, uczniów oraz nauczycieli, oddana została do użytku sala gimnastyczna. Obiekt ten dał możliwość utworzenia uczniowskiego klubu sportowego ?Rybka", którego członkowie mogą dziś uprawiać różne dyscypliny sportowe.
Do ważniejszych wydarzeń w historii naszej szkoły zaliczyć należy wizytę księdza metropolity katowickiego arcybiskupa Damiana Zimonia w dniu 6 lutego 2004 r. Nauczyciele i uczniowie aktywnie uczestniczą w różnorakich akcjach charytatywnych.
W roku 1993 brali udział w akcji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co roku czynnie uczestniczą w akcjach ?Dziewczynka z zapałkami?, w Olimpiadach specjalnych organizowanych na terenie basenu przy ?Elektrowni Rybnik" i innych imprezach.
Szkoła aktywnie współpracuje z Radą Dzielnicy - Rybnicka Kuźnia, uczestnicząc między innymi w Korowodzie Dzielnic organizowanym przez Urząd Miasta. Wraz ze Stowarzyszeniem Promocji Regionalnej ?Rybnicka Kuźnia" jest współorganizatorem corocznej imprezy integracyjnej ?Biesiada Śląska?. Od kilku lat SP 15 znana jest z organizacji ?Dni Edukacji Regionalne", podczas których uczniowie poznają historię dzielnicy, uczestniczą w spotkaniach z osobami promującymi nasz region, sami zaś chętnie biorą udział w konkursach gwary śląskiej na terenie szkoły i po za nią.
Szkoła stara się stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia, po przez organizację kół zainteresowań, a także umożliwia udział w różnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
Od roku szkolnego 2004/2005 nauczyciele wraz z uczniami przystąpili do dyskusji nad wyborem kandydata na patrona szkoły. W wyniku przeprowadzonego referendum wśród uczniów i nauczycieli większością głosów zadecydowano nadaniu placówce imienia Księdza Prałata Konrada Szwedy, pochodzącego z Rybnickiej Kuźni.

Hymn Szkoły
1. Czy wiesz co to jest Alma Mater
Gdzie zgłębić masz mądrość Platona,
Gdzie masz wielu wiernych przyjaciół
I belfrów wspaniałe grono?
Rybnicka kuźnia talentów
Choć skromna lecz znana dokoła
Wtopiona w krajobraz kominów
To nasza kochana szkoła.

Ref. Piętnastka, piętnastka to nasza szkoła kochana.
Piętnastka, piętnastka tętniąca życiem od rana.
Piętnastka, piętnastka to jest nasz drugi dom
{Tu pani jak mama przytuli czasami
W potrzebie poda ci dłoń.} 2razy

2. Tu dowiesz się gdzie jest Afryka,
Czy ryba to gad albo płaz,
czy Mieszko to brat Kopernika
i jak kot na płot wlazł.?
Dlaczego przez ?sz? piszesz pszczoła,
Czy jeden plus jeden to dwa?
To wszystko wyjaśni ci szkoła ta jedna, jedyna no ta.
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
76,90 zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
4 476,90 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
4
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
88 1090 0004 9149 0000 0000 0055
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja