Informacje o szkole
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu
Zgłoszona
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu
Typ szkoły:
Szkoła podstawowa 
Adres:
41-935 Bytom, ul. Korczaka 1 
Patron:
Jan III Sobieski 
Telefon:
 
Faks:
0322895317 
Adres email:
Adres WWW:
STRONA INTERNETOWA SZKOŁY: www.sp38bytom.pl
Od września 1999 roku funkcję dyrektora szkoły sprawuje Maciej Biernacki, który dał się poznać jako doskonały gospodarz szkoły, sprawnie kierujący administracją i zarządzający szkołą. Doprowadził do sfinalizowania wielu inwestycji i remontów, poprawił bazę materialną placówki oraz doposażył pomieszczenia szkolne w potrzebne sprzęty i pomoce dydaktyczne.
We wrześniu 2002 roku oddano do użytku dla szkoły i dzielnicy Sucha Góra nowoczesną salę gimnastyczną z zapleczem w postaci sali gimnastyki korekcyjnej, pomieszczeń szatni i natrysków. Wokół sali znajduje się kompleks sportowy składający się z boiska do piłki nożnej, koszykowej, siatkówki oraz placu zabaw dla dzieci. Pomieszczenia do nauki oraz stan wyposażenia w środki dydaktyczne zapewniają pełną realizację zadań statutowych szkoły Nauka języków obcych oraz obsługi komputera zaczyna się już od klasy pierwszej. Szkoła w Suchej Górze posiada dobrze wyposażoną bibliotekę z czytelnią, świetlicę szkolną oraz kuchnię i stołówkę. Ciągle poprawia się estetyka pomieszczeń szkolnych oraz warunki sanitarne szkoły.
W ramach zajęć dodatkowych prowadzonych jest wiele kółek m. in. regionalne, matematyczne, plastyczne, taneczne, przyrodnicze. Szkoła posiada również wypracowany system wspierania uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi. Zapewnia też wszystkim wymagającym dodatkowego wsparcia pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Szczególną opieką otacza uczniów z rodzin biednych i niewydolnych wychowawczo organizując dożywianie, pomoc socjalną ,opiekuńczą i dydaktyczną.
Dyrektor Maciej Biernacki zainicjował szeroko pojętą współpracę ze środowiskiem lokalnym, Szkoła współdziała z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, okolicznymi szkołami oraz przedszkolami, a także parafią św. Michała Archanioła, Domem Seniora, policją, strażą pożarną itp.
Więcej informacji na stronie szkolnej www.sp38bytom.pl
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
- zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
- zł
Przyznane stypendia (ogółem)
0
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
78 1090 0004 9149 0000 0000 0526
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja