O programie
1
Cel programu

Program Stypendia św. Mikołaja (wcześniej program stypendialny Solidarni) stworzyliśmy po to, by budować więź między uczniami, szkołami i absolwentami . Naszym celem jest zbiórka pieniędzy na stypendia  dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności. Absolwenci i społeczność lokalna fundując stypendium w wybranej szkole, dają ich obecnym uczniom niezwykle ważną szansę na dalszą edukację i spełnienie marzeń.

2
Jak działa program Stypendia św. Mikołaja?

Stypendia może ufundować każdy, kto chce pomóc młodym, zdolnym osobom, w trudnej sytuacji materialnej. Jednak pieniądze można wpłacać tylko na szkoły, które zgłosiły się do programu.  Każda kolejna szkoła to szansa na wsparcie dzieci! Szkoło pomóż swoim uczniom i zgłoś się już dzisiaj!  
Program skierowany jest do wszystkich rodzajów państwowych placówek edukacyjnych w Polsce. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny .

3
Kto i w jaki sposób otrzyma stypendia?

Stypendia są przyznawane na podstawie Regulaminu   przez komisje stypendialne, utworzone w szkołach. Tym samym chcemy dać możliwość tym, którzy dobrze znają potrzeby uczniów oraz ich sytuację materialną tzn. nauczycielom i osobom z otoczenia dzieci na bezpośrednią pomoc. W każdej szkole jest powoływany koordynator, do którego zadań należy m. in. zbieranie wniosków i sprawozdań od uczniów, a także kontakt z fundacją.
Uczeń szkoły podstawowej (kl. 5-8), gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej musi spełniać określone wymagania. Kryteria przyznania stypendium  to: dochód na osobę w rodzinie, średnia z ocen z roku poprzedzającego przyznanie stypendium, inne osiągnięcia oraz aktywność społeczno-kulturalna.

Pieniądze ofiarowane przez darczyńców są wypłacane w formie stypendiów bezpośrednio na konto bankowe ucznia/opiekuna prawnego , bez obciążania szkoły kosztami związanymi z obsługą bankową. Każda ze szkół otrzymuje osobny numer konta , przypisany tylko do niej. Konta są zarządzane i obsługiwane przez fundację.

4
Portal stypendia.mikolaj.org.pl

Portal programu służy absolwentom-darczyńcom, szkołom i uczniom. Każda z placówek, która przystępuje do programu, może aktywować swój profil  i publikować w nim informacje o swojej działalności, stypendystach, ważnych wydarzeniach z życia szkoły. Portal jest świetną formą promocji szkoły oraz zachęcenia swoich absolwentów do wsparcia uczniów. To także dobry sposób do skupienia absolwentów wokół szkoły, podtrzymania z nimi kontaktu  , tak by ich pamięć oraz zaangażowanie przerodziło się w stałe, trwałe relacje.

Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja