Stypendyści świętego Mikołaja składają sprawozdania merytoryczne do 31 stycznia
2023/01/11 Aktualności
Każdy stypendysta programu Stypendia św. Mikołaja ma obowiązek złożenia sprawozdania dwa razy w roku szkolnym. Na koniec stycznia składane jest sprawozdanie merytoryczne, a na koniec maja sprawozdanie merytoryczne i finansowe, do którego uczeń dołącza faktury i rachunki za wydatki poniesione w ramach stypendium.

Sprawozdanie merytoryczne wypełniane jest w formie papierowej (najlepiej uzupełnione na komputerze) i podpisane składane u koordynatora stypendialnego w szkole. Szkolni koordynatorzy wysyłają skan sprawozdania do Fundacji Świętego Mikołaja na adres stypendia@mikolaj.org.pl (poprosimy o wysłanie ich do 3 lutego!) a oryginał chowają w dokumentacji stypendialnej w szkole.

sprawozdania_merytoryczne.jpg

Sprawozdanie jest dla nas bardzo ważne. Uczeń w sprawozdaniu prezentuje swoje osiągnięcia i zaangażowanie od września 2022 roku i  podjęte kroki dzięki otrzymanemu stypendium. (Uwaga! Sprawozdanie finansowe składane jest dopiero na koniec maja, a więc teraz uczniowie nie dołączają faktur i rachunków)

UWAGA! Lutowa transza stypendiów zostanie wysłana po weryfikacji sprawozdań merytorycznych. 

>> POBIERZ WZÓR SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO

O programie Stypendia św. Mikołaja

Stypendia św. Mikołaja trafiają do zdolnych i zaangażowanych społecznie dzieci z niezamożnych rodzin. Program prowadzimy w ścisłej współpracy ze szkołami w całej Polsce. Stypendia św. Mikołaja zmieniają życie dzieci, ale także wspierają budowanie kultury solidarności w polskich szkołach, rozwijają wolontariat młodzieżowy i odpowiedzialność za siebie nawzajem. Do programu może dołączyć w każdym momencie, każda polska szkoła. Od fundacji otrzyma kompletne i sprawdzone narzędzie do prowadzenia lokalnie programu stypendialnego, wsparcie finansowe, merytoryczne i formalne. Za naszą pomoc nie pobieramy żadnych opłat, ani prowizji. 

W roku szkolnym 2022/2023 przyznaliśmy 283 stypendia, na łączną kwotę 719 950 zł. 

>>Więcej o Stypendiach św. Mikołaja

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Anna Grunwald
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.