1,5% podatku na stypendia w wybranej szkole
2023/01/27 Aktualności
W 2023 roku za sprawą nowych przepisów podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz OPP, jak miało to miejsce dotychczas, lecz 1,5 %. Zasada ta będzie miała zastosowanie już do rocznych rozliczeń podatku PIT za 2022 rok!
Co zrobić aby przekazać 1,5 % podatku na stypendia w Państwa szkole?

Aby przekazać 1,5% podatku na stypendia w konkretnej szkole, należy zalogować się do usługi Twój e-PIT na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ i wejść w edycję rocznego zeznania podatkowego (PIT).

Następnie w rubryce „Numer KRS” należy wpisać numer KRS Fundacji Świętego Mikołaja: 0000 126 602

8320.jpg

W rubryce „Cel szczegółowy” należy wpisać nazwę, numer i miejscowość szkoły, na którą chcą Państwo przekazać 1,5%, np. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach

UWAGA! Prosimy nie wpisywać nazwy szkoły w rubryce „Uwagi”. Tych informacji nie otrzymujemy od Urzędu Skarbowego, w związku z czym nie mamy możliwości przekazania Państwa 1,5% na wskazaną w uwagach  szkołę.

Dlaczego warto starać o pozyskanie 1,5% dla Waszej szkoły?

Informując o możliwości przekazania 1,5% podatku na konkretną szkołę, pomagają Państwo zdolnym dzieciom i młodzieży z niezamożnych rodzin z tej konkretnej szkoły.

WARTO PRZEKAZAĆ SWÓJ 1,5% NA STYPENDIA - DZIECI TO NAJLEPSZA INWESTYCJA! 

>>Z dobrych praktyk:

Szkoła w Cerekwicy w ramach 1% podatku zebrała w 2022 roku ponad 3000 zł, wiele szkół zebrało ponad 2000 zł. Oznacza to całoroczne stypendium dla jednego dziecka w potrzebie, dzięki któremu będzie mógł rozwijać swoje talenty. 

Szkoła w malutkich Perłach dzięki mobilizacji ponad 30 osób zebrała 1300 zł.

>>Jak promować lokalnie 1,5% na stypendia

Jeśli chcą Państwo dotrzeć do jak największej liczby osób, zachęcamy do:

- umieszczenia informacji o możliwości przekazania 1,5% podatku na szkołę na stronie internetowej szkoły i Facebooku

- rozesłania informacji do rodziców poprzez platformę Librus lub inną, z której korzysta szkoła

- rozdania dzieciom ulotek, żeby przekazali rodzicom (można je pobrać TU i TU )

- umieszczenia informacji o 1,5% podatku na stypendia w szkole w stopce maila.

Zachęcamy do odwiedzania biur księgowych i zostawiania w nich ulotek, a także do zachęcania księgowych do proponowania swoim klientom, aby przekazali 1,5% podatku na stypendia dla zdolnych uczniów w Państwa szkole.

Można rozdać ulotki pracownikom lokalnych dużych zakładów pracy – by oni z kolei dystrybuowali je wśród swoich kolegów z pracy.  

Można także zapytać rodziców, czy będą chcieli powiedzieć o Stypendiach św. Mikołaja w swoim miejscu pracy.

Możliwość zasilenia funduszu stypendialnego dla zdolnej i zaangażowanej młodzieży z lokalnej szkoły na pewno przekona większość pracowników. Zdolne dzieci to lokalny skarb!

Warto zachęcić także emerytów i rencistów do rozliczenia się i przekazania 1,5% podatku na rzecz stypendiów. Można np. podczas Dnia Babci i Dziadka organizowanych w szkole poprosić seniorów o przekazanie 1,5% podatku na stypendia dla uczniów.

Emeryci i renciści nie mają obowiązku rozliczania się, ale mają taką możliwość! Nie wszyscy mogą o tym  wiedzieć, dlatego warto ich o tym informować. Jeśli chcą się rozliczyć, powinni samodzielnie złożyć PIT w oparciu o rozliczenie ZUS i wpisać wszystkie dane dot. celu szczegółowego 1,5%.

Wszystkie materiały potrzebne do promocji odliczenia 1,5% podatku na rzecz szkoły znajdują się na stronie https://mikolaj.org.pl/stypendia/o-programie-stypendialnym/inspiracje/ i na portalu stypendialnym w zakładce "Baza Wiedzy" (po zalogowaniu się do portalu).

Wspierajmy zdolnych i utalentowanych uczniów w naszych szkołach, aby mogli rozwijać skrzydła!

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Anna Grunwald
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.