Aktualności /
Rozliczenie zbiórki publicznej
27-11-2014

Fundacja Świętego Mikołaja  , z siedzibą w Piasecznie 05-500, ul. Przesmyckiego 40, KRS 0000126602 na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 352/2013 z dnia 18 września 2013 r. przeprowadziła zbiórkę publiczną w dniach od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r.  , w wyniku której zebrano 468 287,73 zł  (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 73 gr).

Na całkowity dochód ze zbiórki złożyły się:

  • 463 681,67 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 67 gr) tytułem dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 56 1090 0004 9149 9999 9999 9999 oraz na konta techniczne,
  • 4 501,49 zł (słownie: cztery tysiące pięćset jeden złotych 49 gr) w formie zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich,
  • 104,57 zł (słownie: sto cztery złote 57 gr) tytułem zwrotu przez dwoje uczniów części środków ze stypendium przyznanego z kwoty zebranej w poprzedniej zbiórce publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 9/2012 z dnia 10 września 2012 r.

Koszt zbiórki: 0 zł

Wszystkie zebrane w wyniku zbiórki publicznej pieniądze są przekazywane na cel zgodny z udzielonym pozwoleniem tj. na stypendia edukacyjne dla zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin:

  • w roku szkolnym 2013/2014 przyznano 142 stypendia;
  • w roku szkolnym 2014/2015 przyznano 135 stypendiów.

Wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w promowanie zbiórki serdecznie dziękujemy!

Przekaż środki
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja